P.E.O.
Inženjering za industrijska
i energetska postrojenja d.o.o.

Sjedište:
Kozarčaninova 3, HR-10000 ZAGREB

Poslovna jedinica:
Unska 3 (FER)
10 000 Zagreb
tel/fax: 01/6129-846
e-mail: peo@peo.hr

O nama

Poduzeće “P.E.O.” inženjering za industrijska i energetska postrojenja d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kozarčaninova 3, osnovano je početkom 1991. godine i u cijelosti je u privatnom vlasništvu. Osnovna ideja kojom su se osnivači i vlasnici rukovodili bila je okupiti čitav niz stručnjaka sa velikim iskustvima u području elektrostrojarstva i automatizacije, te ih grupirati u stručne timove za rješavanje konkretnih problema krajnjih korisnika. U tu svrhu, poduzeće krajem 1995. godine otvara i svoju poslovnu jedinicu na lokaciji Unska 3, Zagreb u prostorima Fakulteta elektrotehnike i računarstva.