P.E.O.
Inženjering za industrijska
i energetska postrojenja d.o.o.

Sjedište:
Kozarčaninova 3, HR-10000 ZAGREB

Poslovna jedinica:
Unska 3 (FER)
10 000 Zagreb
tel/fax: 01/6129-846
e-mail: peo@peo.hr

Djelatnosti

Aktivnosti poduzeća pokrivaju slijedeća područja i tehničke discipline:

  • tehničko dokumentiranje,
  • projektiranje industrijskih postrojenja,
  • primijenjeno elektrostrojarstvo,
  • energetska elektronika,
  • mjerenje i signalizacija,
  • regulacija i upravljanje,
  • industrijska informatika.

U okviru spomenutih područja i tehničkih disciplina djelatnost poduzeća je podijeljena u dva segmenta koji se međusobno prožimaju:

  1. izrada tehničkih projekata i rješenja
  2. izrada i isporuka uređaja i sustava.