P.E.O.
Inženjering za industrijska
i energetska postrojenja d.o.o.

Sjedište:
Kozarčaninova 3, HR-10000 ZAGREB

Poslovna jedinica:
Unska 3 (FER)
10 000 Zagreb
tel/fax: 01/6129-846
e-mail: peo@peo.hr

Reference

 • fiksni i regulirani izvori istosmjernog napona i struje (karaktera AC/DC pretvorbe, te DC/DC pretvorbe manjih snaga) u rasponu snaga od 50 VA do 50 kVA sa svim pripadnim sklopovima regulacije, upravljanja, mjerenja i zaštite;
 • usmjerivači i pretvarači različite namjene, laboratorijske i industrijske izvedbe u najsuvremenijim tehnologijama;
 • uzbudno-regulacijski sustavi DC i sinkronih električkih strojeva statičke i brushless izvedbe uz dogradnju i izradu svih potrebnih uređaja i sklopova za komunikaciju s nadređenim sustavima upravljanja i nadzora;
 • uređaji i sustavi upravljanja i regulacije elektromotornim pogonima (AC, DC i sinkronim) niskog, srednjeg i visokog napona;
 • automatike diesel agregata;
 • isporuka, ugradnja i programiranje (prilagodba) Programabilnih Logičkih Kontrolera PLC-a i industrijskih računala kao nadzornih i upravljačkih slogova različitih industrijskih procesa;
 • specijalni mjerni uređaji (npr. Mjerni pretvarači) napona, struje, jalove i radne snage u industrijskim sustavima;
 • sustavi regulacije i kompenzacije jalove energije statičkog karaktera, kao i korištenjem vlastitih izvora energije u industriji (energane), zajedno sa optimalizacijom iznosa vršnih opterećenja;
 • servis, održavanje i osuvremenjivanje funkcija te izrada komponenti za sportske semafore.

Nije na odmet napomenuti na ovom mjestu da je stjecanju iskustava na ovako širokom spektru djelatnosti doprinijelo i pružanje povjerenja našim stručnjacima od strane tako značajnih korisnika kao što su:

 • Hrvatska Radio Televizija
 • Končar Generatori
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Hrvatski institut za mostove i konstrukcije
 • RO Zagreb i Ministarstvo prosvjete i športa
 • Hrvatska elektroprivreda

ali i čitavog niza manje poznatih, ali jednako tako priznatih tvrtki širom Hrvatske, Slovenije i BiH. NADAMO SE STOGA, DA ĆE SE U OVAKO BOGATOM ASORTIMANU PROIZVODA I USLUGA MOĆI PRONAĆI I DIO KOJI SE POKLAPA SA VAŠIM TRENUTNIM POTREBAMA I ZAHTJEVIMA, TE DA ĆEMO KROZ BUDUĆE KONTAKTE I EVENTUALNU SURADNJU MOĆI DOKAZATI SVE IZNESENO. Sa štovanjem,

za “P.E.O.”d.o.o. Zagreb,

direktor: Danko Sirotić, dipl.inž.